Đăng ký xuất hóa đơn khách lẻ:

NOTE: Mã số thuế có định dạng xxxxxxxxxx-xxx. Trường hợp khách hàng là đơn vị không có mã số thuế vui lòng điền " 0 "

Chỉ nhập 1 mã PNR trên 1 hóa đơn


       

* Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về các thông tin đã cung cho Bambooairways.
Trường hợp chưa chắc chắn về các thông tin quý khách vui lòng bấm vào đây để tra cứu theo mã số thuế.

Vui lòng xác minh rằng bạn không phải là robot.
Vui lòng đợi trong giây lát